Work (33/67)

< Prev Next >
Egypt. Cairo. Engraver working on silver in the souk.
Egypt. Cairo. Engraver working on silver in the souk.